Evli milyonlarca çifti ilgilendiriyor! Fotoğraf, ses kaydı, video…

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan karara göre, bir kişi, boşanma davası  sırasında mahkemeye sunulan bazı mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve  fotoğrafın cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele  geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

 

Ezine Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda  başvurucunun eşinin beraatine hükmedildi. Mahkemenin gerekçesinde, başvurucunun  eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak sunma dışında atılı suçlara vücut  verecek şekilde bilerek ve isteyerek basın, yayın, internet yolu ile veya başkaca  herhangi bir yolla yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suç işleme kastının olmadığı  belirtildi.

 

Kararın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanması üzerine  başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen  Mahkeme, etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi  nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını  isteme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

 

Anayasa Mahkemesinin kararında, devletin kişisel verilerin hukuka  aykırı olarak ele geçirilmesi, işlenmesi ve açıklanmasına yönelik önleyici  tedbirler alması ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için bunu yapanlara  karşı caydırıcı yargısal tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

 

Başvurucunun ele geçirilen ve boşanma davasında delil olarak sunulan  belgelerinin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu verilerin,  hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin, açıklanmasının mevzuatta suç olarak  düzenlendiği hatırlatıldı.

 

Kararda, başvurucunun şikayetleri gözetilerek etkili bir ceza  soruşturmasının yapılması, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve  ulaşılan sonucun olaya özgü gerekçelerle açıklanmasının gerekli olduğu  vurgulandı.

 

Yerel mahkemenin verdiği beraat kararında elde edilen bilgilerin  sadece boşanma davasında kullanıldığından bahisle sanığın beraatine hükmedildiği  aktarılan kararda, “Başvurucunun hangi kişisel verilerinin elde edildiği, bu  verilerde değişiklik yapılıp yapılmadığı, verilere ne kadar süre ile ulaşıldığı  hususlarında hiçbir araştırma yapılmadığı gibi gerekçede başvurucunun bu  iddialarının hangi sebeplerle karşılanmadığı konusunda bir açıklama bulunmadığı  da görülmüştür.” ifadeleri yer aldı.

 

Başvurucunun telefonuna casus yazılım programı yüklenerek ulaşılan  kişisel verilerin elde ediliş şekline, kapsamına ve kişisel verilere ulaşma  amacının meşru olup olmadığına yönelik yerel mahkemenin bir değerlendirme  yapmadığı belirtilen kararda, “Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı  özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucunu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının  anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır.” denildi.

 

Anayasa Mahkemesinin kararında şunlar kaydedildi:  “Yargılama sürecinde olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların  araştırılmaması, kovuşturmanın derinleştirilmemesi, yasal dayanağı gösterilmeyen  gerekçelerle sonuca ulaşılması nedeniyle etkili bir yargısal sistem kurma  yükümlülüğüne uygun hareket edilmemiştir. Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem  kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken yükümlülüğün  gerektirdiği şartlar somut olayda yerine getirilmemiştir. Anayasa Mahkemesi  açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin  korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

 

About admin

Check Also

Vaspurakan Savaşı! Vaspurakan şimdiki adı nedir? Tarihte Vaspurakan valileri! Alparslan Büyük Selçuklu Vaspurakan valisi!

Vaspurakan şehri nerede sorusu sıkça araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Vaspurakan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.