TBMM Başkanı Şentop’tan insanı merkeze alan yaklaşımın benimsenmesi çağrısı

Şentop, P20 Zirvesi’nde “Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması” başlıklı ikinci oturumunda konuştu.

 

Kovid-19 salgınının olumsuz tesirlerinin toplumlarda köklü değişikliklere yol açtığını gözlemlediklerini vurgulayan Şentop, “Salgının sosyal ve çevresel etkileri maalesef bu olumsuzlukların bas¸ında geliyor. Kovid-19 salgınının mevcut sorunları daha da derinles¸tirmesi, bütün insanlıgˆın süratli ve kararlı adımlar atmasını zaruri hale getiriyor.” ifadesini kullandı.

 

Şentop, dünya ekonomisinde toparlanma egˆiliminin bas¸ladıgˆına ancak salgın öncesi dönemin yakalanamadığına işaret ederek, “Toparlanma sürecinin koordineli ve gelecekteki benzer s¸oklara hazırlanmayı da kapsayacak s¸ekilde s¸ekillendirilmesinin ne kadar önemli oldugˆunu da tecrübe ederek ögˆrendik.” dedi.

 

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan’ın Birles¸mis¸ Milletler 76. Genel Kurulu’ndaki konus¸masında vurguladıgˆı “Küresel hiçbir soruna, krize, çagˆrıya kayıtsız kalmayan Türkiye’nin iklim degˆis¸ikligˆi ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düs¸enleri yapacagˆı” ifadesini G20 Parlamento Başkanlarına hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Bildigˆiniz gibi Türkiye, Paris I·klim Anlas¸ması’na imza atan ilk ülkelerden biridir ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle bu anlas¸mayı yürürlügˆe koymamıs¸tık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafeyi müteakiben anlas¸manın onaylanmasını yeniden gündemimize aldık. Atılacak yapıcı adımlara uygun s¸ekilde ve ulusal katkı beyanımız zemininde, Paris I·klim Anlas¸ması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda dün kabul ettik. Bu gelis¸meyi G20 Parlamento Bas¸kanları Zirvesi’nde sizlerle paylas¸maktan memnuniyet duyuyorum.”

 

“İlişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz”

 

Şentop, dünyayı herkes için yas¸anır kılabilmenin bütün insanlar için yas¸anabilir bir dünya kurmaktan geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

 

“Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmis¸tir. Açık bir s¸ekilde gördük ki; dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalıgˆı, her birimizin ülkesindeki bas¸ka bir insanın aynı hastalıgˆa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı s¸ekilde egˆer bas¸ka ülkelerde barıs¸ yoksa, asgari insani s¸artlarda hayat sürmek mümkün degˆilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittigˆini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalıs¸mazsak, bas¸ka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına ulusal çıkar elde etme amacı dıs¸ında bizim gibi Adem ve Havva’nın es¸it çocukları olarak bakamazsak, kurdugˆumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz.”

 

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilis¸kilerin yeniden s¸ekillenecegˆinin açıkça görüleceğine dikkati çeken Şentop, “Bu bagˆlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilis¸kileri ve nihayetinde bu temelde olus¸turulacak devletler arası ilis¸kileri sagˆlıklı s¸ekilde yeniden kurgulayacak bir söylem gelis¸tirmek mecburiyetindeyiz. I·nsanı merkeze almadıgˆımız hiçbir yaklas¸ım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir.” diye konuştu.

 

Şentop, Türkiye olarak bu anlayıs¸la ihtiyaç içindeki ülkelerin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için çok taraflı platformlarda gerçekles¸tirilen çalıs¸malarda aktif rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

 

“I·nsani ve kalkınma yardımlarında, 2017 yılından itibaren Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir. En zengin ülke degˆiliz ama en merhametli ülkeyiz. Ülkemiz, salgının bas¸langıcından bu yana büyük I·slam düs¸ünürü, mutasavvıf Mevlana’nın ‘Ümitsizligˆin ardında nice ümitler var. Karanlıgˆın ardında nice günes¸ler var’ deyis¸iyle 160 ülke ve 12 uluslararası tes¸kilata destek olarak salgınla mücadele bagˆlamında üzerine düs¸en sorumlulugˆu yerine getirmiştir.”

 

G20 Parlamento Başkanları, ilk gün oturumlarının sonunda aile fotoğrafı çektirdi.

 

About admin

Check Also

Amfibi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Amfibi Örnekleri…

Amfibi Nedir? Fiziksel ve biyolojik özellikleri nedeniyle karada da denizde de yaşamını sürdüren hayvanlara amfibi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.