Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş kayıt parası kararı! MEB resmen duyurdu…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı yollandı. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, okulların açılması ile ilgili işlere vurgu yapılırken, kayıt parası uyarısı da yapıldı. Bakanlıktan gönderilen yazıda şöyle denildi: “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlanacaktır. 2021-2022 ders yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi kapsamında yapılması gereken kurul ve zümre toplantılarının tarihlerinde güncelleme yapılmış ve bu doğrultuda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı;

 

Öğretmenler Kurulu 31 Ağustos 2021 tarihinde, Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri 1 Eylül 2021 tarihinde, Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu 2 Eylül 2021 tarihinde, ilçe Sınıf/Alan Zümreleri 3 Eylül 2021 tarihinde, İl Sınıf/Alan Zümreleri 6 Eylül 2021 tarihinde, Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarına yönelik rehberlik çalışmaları ise 6 -10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Diğer Kurullar ise Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 58 inci ve 60 ıncı maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda;

 Sınavlar iki haftaya yayılarak 1 Eylül – 12 Eylül 2021 tarihleri arasında planlanarak uygulanabilecektir. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler ise; bu derslerin birinci ve ikinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacaklardır. Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları hâlinde bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

 

KAYIT PARASI YOK

 

Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmayacak olup bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.7- Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır. Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacaktır. İlkokul müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “İlkokula kayıt” başlıklı 11 inci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi “Kayıt İşlemleri” ekranı ile ilgili iş ve işlemlerin hassasiyetle yapılarak zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilerin ivedilikle kesin kayıtlarının tamamlanması sağlanacaktır.

 

Öğrencilerin devam – devamsızlıkla ilgili iş ve işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. Öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili velilerine yapılacak tebligat işlemleri zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacaktır.Bu bağlamda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.08.2021 tarihli ve E-24301423-136-29678474 sayılı yazısında yer verilen hususlara titizlikle uyulması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” 

 

OKULLARDA ALINACAK KORONA ÖNLEMLERİ TEK TEK AÇIKLANDI 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi yazıda ölınacak önlemlere ilişkin şunlara vurgu yapıldı: “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2021 okul ve kurumlarımızda öğrenci, çalışan ve velilerin sağlığının korunması, şartların kurumsal kültür içinde yönetilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzün 08.09.2020 tarihli ve 24301423-10.07.02-E.12339865 sayılı yazısında kayıtlı yazıda belirtilen “bilgilendirme afişleri” http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/salgin-hastaliklardan-korunma-onlemleri-bilgilendirme-afisleri/icerik/255 adresinde yayımlanmıştır. Kurumsal kültür oluşturma amacı ile hazırlanan bilgilendirme rehberlerine ise Bakanlığımızın http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?catNo=11 adresinden ulaşılmaktadır.Salgın döneminde okulların temizlik ve hijyen şartlarının yönetimi hakkında hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi,Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” Bakanlığımızın http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/egitim-kurumlarinda-hijyen-sartlarinin-gelistirilmesi-ve-enfeksiyononleme-kontrol-kilavuzu/icerik/244 adresinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre;

a) Okul yönetimleri tarafından, afişlerin ilgili linklerden indirilerek kullanımı, giriş katlarda ve/veya öğrenci ve öğretmenlerin yoğun kullanımına açık olan alanlarda uygun yerlere asılması, broşürlerin ise sınıf ve öğretmenler odasında bulundurulması,

b) Okullarımızın açılışının yapıldığı haftada, okul yönetimleri tarafından öğretmen ve çalışanlara 10’lu paket halinde maske ve el antiseptiğinden oluşan hijyen kitinin dağıtımının yapılması,

c) Bakanlığımızca, salgın döneminde hijyen şartlarının sürekliliğinin sağlanması ve temizlik hizmetlerinin aksamaması için personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Okul yönetimleri tarafından mevcut temizlik personelinin iş programının aksamaya meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi,

d) Okul ve kurumların salgın döneminde kullanılması gerekli olan el antiseptiği ve cerrahi tip maske ihtiyaçlarının temini için Ek-1 ve Ek-2’de yer alan listelerde belirtilen şekli ile malî kaynaklar bütün il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Bu ihtiyaçların, öncelikle Bakanlığımıza bağlı üretim yapan okul/kurumlardan piyasa şartlarına uygun olarak ekonomik bir biçimde derhal temin edilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması,

e) İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinatörlerinin koordinasyonunda, okulum temiz denetçileri tarafından temizlik ve hijyen şartlarının periyodik olarak takip ve gözetiminin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün 04.08.2020 tarihli ve 24301423-60.02-E.10149983 sayılı yazısında kayıtlı yazı ekinde yer alan kılavuzda belirtilen, salgın döneminde hijyen şartlarının sağlanması hakkında; öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, hijyen kitinin bulundurulması, öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, tuvalet, salon, spor alanı, yatakhane, banyo, okul servisi ve okul çevrelerinde temizlik ve hijyen şartlarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla okul idarelerince gerekli tedbirlerin alınması önemli görülmektedir.”

 

ÜCRETSİZ YARARLANAMAYACAKLAR

 

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18 Ağustos’ta 81 il valiliğine 33 maddelik bir yazı gönderdi. Yazıda,İŞKUR aracılığıyla kalifiye işçi istihdam edilememesi halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırılmasına dair hizmet alımı yapılması,kurumda istihdam edilen personelin (hizmet alımı dahil) her ne amaçla olursa olsun kurum dışında çalıştırılmaması, kurumlarda görev yapan idari personel ile varsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personel dahil hiç kimsenin yemek ve benzeri kurum hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmaması, 25 oda ve üzerinde odaya sahip öğretmenevlerinin en geç 30/10/2021 tarihine kadar online rezervasyon sistemine geçmesi istendi. 

 

 

About admin

Check Also

Vaspurakan Savaşı! Vaspurakan şimdiki adı nedir? Tarihte Vaspurakan valileri! Alparslan Büyük Selçuklu Vaspurakan valisi!

Vaspurakan şehri nerede sorusu sıkça araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Vaspurakan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.