Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti! Eylül sonuna kadar…

MEB resmen duyurdu. Tarih belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesini başlatmıştı. Projede somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında, seçilen okullara on bir ayda 820 milyon liralık yatırım yapıldı.

Projenin 2021 yılı Temmuz-Ağustos ayları performans değerlendirme toplantısı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 ilin millî eğitim müdürü katıldı.

Eğitim Ortamları Zenginleştirildi

Toplantıda projenin ilk beş ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu. Okullara akıllı tahta desteği kapsamında toplam 1.855 akıllı tahta kuruldu. Fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okulların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Ayrıca, mevcut mesleki alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi. Diğer taraftan okullarda döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için 100 yeni atölye/laboratuvar kurulmuş, 275 atölye güncellenmiştir. Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla 1000 okul proje kapsamındaki okullara 358 yeni atölye/laboratuvar kurulmuştur. Bu kapsamda şu ana kadar 368 milyon liralık bütçe kullanılmıştır.

Proje kapsamında 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020 yılında 50 milyon liralık 2021 yılının ilk sekiz ayında ise 150 milyon liralık yatırım yapıldı. Ayrıca, 2021 yılında 1000 okulun güçlendirme ve büyük onarım kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

528 Bin 73 Öğrenciye Kişisel Gelişim Desteği

Proje kapsamında öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katılmış olup söz konusu program okullara 324 bin 406 materyal ulaştırılmıştır. 55 bin 717 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verilmiştir. Ayrıca proje kapsamındaki okullardaki 135 bin 879 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlanmıştır. Madde bağımlılığı üzerine 7 bin 778 bilgilendirici etkinlik düzenlenmiş olup söz konusu etkinliklere 225 bin 248 öğrenci katılmıştır. Proje kapsamında okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 2 bin 498 kariyer günü düzenlenmiş olup söz konusu etkinliklere 70 bin 164 öğrenci katılmıştır. Ayrıca bu okullarda bin 590 kültür, sanat ve spor etkinliği düzenlenmiş olup söz konusu etkinliklere 22 bin 456 öğrenci katılmıştır. Proje kapsamında yapılan destek programlarına şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci katıldı.

383 Bin 154 Öğretmene Mesleki Gelişim Eğitimi

Proje kapsamındaki 1000 okulda bulunan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik eğitimler de planlandığı gibi devam ediyor. Yönetici ve öğretmenlere proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla 5 bin 629 eğitim düzenlenmiş olup söz konusu eğitimlere toplam 114 bin 459 okul yöneticisi ve öğretmen katılmıştır. Proje kapsamındaki okul yöneticilerine yönelik 2 bin 408 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi düzenlenmiş olup söz konusu eğitimlere 11 bin 279 okul yöneticisi katılmıştır. Projenin verimliliğini artırmak için öğretmenlere yönelik 4 bin 466 eğitim düzenlenmiş olup bu eğitimlere 99 bin 474 öğretmen katılmıştır. Ayrıca, meslek alan ve atölye öğretmenlerine proje süresinde şu ana kadar iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini almaları amacıyla bin 580 eğitim düzenlenmiş olup söz konusu eğitimlere 14 bin 948 öğretmen katılmıştır.

Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi. Ayrıca, 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı. Bu öğretmenlerden 11 bin 715’i ise uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak ilk yardım eğitimlerini tamamladılar. MEB, Haziran ayı sonuna kadar öğretmenlerin tamamının uygulamalı eğitimlerini tamamlamalarını hedefliyor.

Proje ile ilgili değerlendirmesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedefliyoruz. Projeyi on bir ay önce başlattık. Proje; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 820 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu toplantıda da projenin on bir ayını ve önümüzdeki ayda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projeyi bir yıllık olarak planlamıştık. Dolayısıyla projeyi Eylül ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

About admin

Check Also

Amfibi Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Amfibi Örnekleri…

Amfibi Nedir? Fiziksel ve biyolojik özellikleri nedeniyle karada da denizde de yaşamını sürdüren hayvanlara amfibi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.